Ups! JavaScript jest wyłączony
Aby korzystać ze sklepu WYCIAGARKI24.PL
włącz JavaScript w swojej przeglądarce

Ochrona Twoich danych

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest Abrato Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-120), przy ul. Modlińskiej 223 D, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-278-78-68, REGON: 363018355, KRS: 0000586633. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Jak możesz się z nami skontaktować?Jakie masz prawa?


1. dostępu do swoich danych osobowych,
2. sprostowania danych osobowych,
3. usunięcia danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację.


Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?


Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?


Przetwarzamy Twoje dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć do Ciebie zamówiony towar lub umożliwić Ci jego odbiór w naszym sklepie. Jeżeli zdecydujesz, że chcesz otrzymać fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszego sklepu, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.


Czy musisz podawać nam swoje dane?


Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł dokonać zakupu w sklepie wyciagarki24.pl.


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?


Art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) .


Komu przekażemy Twoje dane?


W zależności od wybranego przez Ciebie modelu zakupu:
1. kurierom realizującym dostawy ze sklepu wyciagarki24.pl.
2. operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.
3. podmiotom realizującym wysyłkę wiadomości e-mail oraz sms, związaną z obsługą zamówień.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?


Przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.


Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?


Nie.

Kliknij poza aby schować belkę
Porównaj
Użytkownicy: wczytuję…