Usterki - jak naprawić

SILNIK NIE DZIAŁA / NIE OBRACA SIĘ
Prawdopodobna przyczyna

1) Uszkodzony przekaźnik

Jak naprawić ?

Należy zdjąć pokrywę skrzynki sterującej i uzyskać dostęp do przekaźnika. Następnie skontrolować czy przewody są prawidłowo podłączone, czyli czy nie stykają się ze sobą lub czy nie są luźne. Jeśli po upewnieniu się, że wszystkie przewody zamontowane są poprawnie, przekaźnik nadal nie reaguje na zasilanie, konieczna jest jego wymiana na nowy.

Prawdopodobna przyczyna

2) Uszkodzony odbiornik pilota bezprzewodowego

Jak naprawić ?

Należy zdjąć pokrywę skrzynki sterującej, aby uzyskać dostęp do odbiornika pilota bezprzewodowego (skrzynka sterująca, odbiornik jest połączony/sparowany z kontaktorem). Następnie włączyć zasilanie wyciągarki w postaci diody, która widoczna jest w odbiorniku. Jeżeli po wciśnięciu któregoś z przycisków IN/OUT diody się nie zaświecą, pilot bezprzewodowy należy wymienić wraz z odbiornikiem.

Prawdopodobna przyczyna

3) Uszkodzony pilot przewodowy

Jak naprawić ?

Należy sprawdzić czy gniazdo, w którym umieszczamy wtyczkę pilota przewodowego, jest odpowiednio połączone z przekaźnikiem. Następnie sprawdzić czy styki w gnieździe i wtyczce nie są zaśniedziałe. Jeżeli podłączenie gniazda i wtyczki nie wskazują na uszkodzenia, należy wymienić cały pilot.

Prawdopodobna przyczyna

4) Brak doprowadzonej masy (-)

Jak naprawić ?

Należy sprawdzić czy masa - przewód minusowy łączący przekaźnik/kontaktor z obudową silnika /stojanem, jest prawidłowo połączony. Przewód powinien być przykręcony bezpośrednio do śruby, gdzie doprowadzona jest masa (-). Styki nie mogą być zaśniedziałe.

Prawdopodobna przyczyna

5) Przepalone uzwojenie silnika

Jak naprawić ?

Należy odkręcić dekiel silnika i wyciągnąć wirnik. Jeśli da się wyczuć charakterystyczny zapach spalonych uzwojeń oraz widoczne są ślady przepalenia uzwojeń stojana bądź wirnika, należy wymienić cały silnik.

Prawdopodobna przyczyna

6) Wytarte szczotki szczotkotrzymacza

Jak naprawić ?

Jeśli po otworzeniu pokrywy silnika nie ma charakterystycznego zapachu spalonych uzwojeń, może to oznaczać uszkodzenie szczotkotrzymacza lub wytarte szczotki węglowe. Należy wtedy wymienić szczotki lub cały szczotkotrzymacz wraz ze szczotkami.

Prawdopodobna przyczyna

7) Nieprawidłowy montaż silnika

Jak naprawić ?

Podczas konserwacji silnika należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy montaż wszystkich elementów sinika. Złe skręcenie może powodować duże opory tarcia, co może skutkować przegrzaniem silnika.

WYCIĄGARKA NIE WYŁĄCZA SIĘ
Prawdopodobna przyczyna

1) Zwarcie Kontaktora

Jak naprawić ?

Jeżeli przekaźnik/kontaktor nie reaguje na pilota przewodowego lub bezprzewodowego i nie jesteśmy w stanie zatrzymać wyciągarki, należy niezwłoczne wyłączyć zasilanie poprzez hebel, którego montaż jest wymagany w instalacji zasilającej wyciągarkę. Następnie należy wymienić przekaźnik/kontaktor na nowy.

Prawdopodobna przyczyna

2) Uszkodzony odbiornik pilota bezprzewodowego

Jak naprawić ?

Należy odłączyć przewody odbiornika pilota bezprzewodowego od przekaźnika/kontaktora, następnie załączyć zasilanie przy użyciu pilota przewodowego. Jeżeli wyciągarka pracuje prawidłowo na pilocie przewodowym to świadczy o uszkodzeniu centralki pilota bezprzewodowego i należy wymienić cały pilot bezprzewodowy (nadajnik z odbiornikiem)

SILNIK SIĘ MOCNO NAGRZEWA
Prawdopodobna przyczyna

1) Długi czas Pracy

Jak naprawić ?

Jeżeli wyciągarka pracuje pod obciążeniem przez długi czas i zauważalne jest mocne przegrzewanie się silnika, należy niezwłocznie zatrzymać urządzenie i poczekać, aż silnik ostygnie. Nie wolno dopuścić do przegrzania silnika, co może prowadzić do uszkodzenia uzwojeń stojana oraz wirnika.

Prawdopodobna przyczyna

2) Uszkodzony Silnik

Jak naprawić ?

Jeśli w wyciągarce prawidłowo dobranej do obciążenia, następuje bardzo szybkie nagrzewanie się silnika, należy zatrzymać urządzenie i skontaktować się z serwisem.

Prawdopodobna przyczyna

3) Zły montaż silnika w celu naprawy na własną rękę

Jak naprawić ?

Szybkie nagrzewanie się silnika może być skutkiem złego montażu silnika, po przeprowadzonej konserwacji. Jeżeli rozkręcimy silnik wyciągarki w celu jego konserwacji/czyszczenia, należy go skręcić w takiej samej kolejności w jakiej był rozkładany. Zwracając szczególną uwagę na wszystkie dystanse oraz uszczelki. Każda zmiana w montażu silnika może doprowadzić do jego uszkodzenia.

SILNIK PRACUJE Z NIEODPOWIEDNIĄ MOCĄ LUB PRĘDKOŚCIĄ
Prawdopodobna przyczyna

1) Słaby akumulator

Jak naprawić ?

Eksploatacja wyciągarki wymaga dużego poboru prądu. Dlatego, użytkowanie wyciągarki powinno się odbywać przy uruchomionym pojeździe, tak aby akumulator był cały czas doładowywany.

Prawdopodobna przyczyna

2) Przewód między akumulatorem a wyciągarką jest zbyt cienki

Jak naprawić ?

Jeśli zwiększamy długość przewodu, pomiędzy akumulatorem, a wyciągarką, należy zastosować przewód o większej średnicy (im większa odległość tym większa średnica). W razie wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem.

Prawdopodobna przyczyna

3) Zły dobór akumulatora w stosunku co do wyciągarki

Jak naprawić ?

Przed zakupem danego modelu wyciągarki należy zapoznać się z parametrami danego urządzenia.

Prawdopodobna przyczyna

4) Uszkodzona masa wyciągarki

Jak naprawić ?

Należy sprawdzić, czy przewód masowy wyciągarki nie jest zbyt luźny lub czy nie jest zardzewiały bądź też zaśniedziały. Dodatkowo należy sprawdzić stan śruby masowej (czystość oraz poziom dokręcenia) doprowadzającej (-) do stojana silnika.

Prawdopodobna przyczyna

5) Przepalone uzwojenie stojana lub wirnika

Jak naprawić ?

Kiedy dochodzi do przeciążenia wyciągarki, często następuje przegrzanie przewodów wewnątrz silnika i spalenie elektroizolacji na przewodach. Po odkręceniu pokrywy silnika daje się łatwo wyczuć charakterystyczny zapach spalonych uzwojeń. W takim przypadku cały silnik nadaje się do wymiany.

Prawdopodobna przyczyna

6) Uszkodzony szczotkotrzymacz

Jak naprawić ?

Jeśli po otworzeniu pokrywy silnika nie ma charakterystycznego zapachu spalonych uzwojeń, może to oznaczać uszkodzenie szczotkotrzymacza lub wytarte szczotki węglowe. Należy wtedy wymienić szczotki lub cały szczotkotrzymacz wraz ze szczotkami.

Prawdopodobna przyczyna

7) Nieprawidłowy montaż silnika

Jak naprawić ?

Podczas konserwacji silnika należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy montaż wszystkich elementów sinika. Złe skręcenie może powodować duże opory tarcia, co może skutkować przegrzaniem silnika.

SILNIK PRACUJE LECZ BĘBEN SIĘ NIE OBRACA
Prawdopodobna przyczyna

1) Uszkodzony hamulec

Jak naprawić ?

Należy odkręcić belki łączące silnik z przekładnią. Wyjąć bęben. Jeśli hamulec sam wypadnie wraz z jego elementami, oznacza, że został uszkodzony wskutek mocnego szarpnięcia liny. Należy wtedy wymienić cały hamulec na nowy.

Prawdopodobna przyczyna

2) Uszkodzona oś napędowa

Jak naprawić ?

Należy rozkręcić wyciągarkę tak aby wymontować oś napędową. Sprawdzić czy wałek nie jest wytarty i nie ślizga się w gnieździe hamulca, jak i w trybie napędowym w deklu przekładni. Jeśli oś jest uszkodzona należy wymienić na nowy fabryczny element.

Prawdopodobna przyczyna

3) Niezasprzęglona przekładnia

Jak naprawić ?

Jeśli dźwignia zasprzęglająca na przekładni znajduje się w pozycji OUT przed zasprzęgleniem/ obróceniem do pozycji IN, należy bezwzględnie wyłączyć silnik. Następnie spuścić/ obrócić rączkę i pociągnąć ręcznie linę, aż do usłyszenia kliknięcia bolca zasprzęglającego w przekładni.

Prawdopodobna przyczyna

4) Uszkodzona przekładnia

Jak naprawić ?

Należy odkręcić dekiel przekładni, wyjąć wszystkie stopnie i sprawdzić czy planety w stopniach swobodnie się obracają. Następnie sprawdzić stan zębów, zarówno na planetach jak i na pierścieniu zębatym. W przypadku zatartych planet lub uszkodzonych zębów, należy wymienić całą przekładnie.

Prawdopodobna przyczyna

5) Wygięty kołnierz bębna

Jak naprawić ?

Jeśli kołnierz bębna z liną jest wygięty należy wyjąć bęben z wyciągarki, a następnie wyprostować kołnierze bębna. Kołnierze muszą być równoległe względem siebie i prostopadłe w stosunku do osi wyciągarki.

WYCIĄGARKA PRACUJE ODWROTNIE (ZAMIAST ZWIJAĆ ROZWIJA LINĘ)
Prawdopodobna przyczyna

1) Zamienione przewody na kontaktorze

Jak naprawić ?

Należy sprawdzić, czy przewody sterujące (żółty oraz biały) wychodzące z odbiornika pilota bezprzewodowego, jak i przewody wychodzące z gniazda pilota przewodowego (czarny z biały) są prawidłowo podłączone do kontaktora. Jeśli nie, należy je zamienić miejscami. Przewody od pilota bezprzewodowego (żółty z białym), przewody od gniazda pilota przewodowego (czarny z białym).

BRAK MOŻLIWOŚCI ROZWINIĘCIA LINY RĘCZNIE
Prawdopodobna przyczyna

1) Uszkodzony pierścień przekładni

Jak naprawić ?

Dźwignię zasprzeglającą ustawić w poz OUT lub odkręcić (uwaga gwint drobnozwojowy) sprzęgło i wyjąć je z przekładni. Następnie odkręcić pokrywę przekładni. Wyjąć tryb napędowy wraz z pierwszym stopniem przekładni. W dalszej kolejności wyjąć pierścień zębaty posiadający 4 okrągłe gniazda do zasprzęglania. Sprawdzić czy wokół gniazd nie ma zadziorów. Wyczyścić i wyrównać wszelkie nierówności na bieżni pierścienia. Wyczyścić pobocznicę obudowy przekładni, po której porusza się pierścień. Pierścień po włożeniu do przekładni musi dać się ręcznie obrócić. Następnie włożyć I (pierwszy) stopień przekładni planetarnej oraz tryb napędowy. Przykręcić dekiel przekładnia i założyć dźwignię zasprzęglającą.

Prawdopodobna przyczyna

2) Zablokowany hamulec

Jak naprawić ?

Sprawdzić czy wyciągarka jest prawidłowo zamontowana do podłoża. Wszystkie elementy: silnik, bęben, przekładnia muszą znajdować się w jednej osi. Odkręcamy silnik wraz ze stopą montażową od podłoża. Po zdjęciu silnik można wyciągnąć zabierak oraz hamulec. Hamulec należy wyczyścić z pyłu, ewentualnie wymienić okładziny. Uwaga - hamulca nie wolno smarować smarem stałym. W przypadku uszkodzeń mechanicznych hamulec wymieniamy na nowy. Sposób montażu hamulca w bębnie znajduje się na stronie internetowej www.dragonwinch.com. Należy zwrócić uwagę na wstępne napięcie hamulca przed włożeniem do bębna. Po założeniu hamulca oraz zabieraka montujemy silnik.

Prawdopodobna przyczyna

3) Korozja przekładni

Jak naprawić ?

W przypadku używania wyciągarki w terenie, gdy urządzenie jest narażone na działanie błota i wody, należy pamiętać, że po zakończeniu użytkowania wyciągarkę musimy osuszyć oraz wyczyścić. Czysty mechanizm należy zakonserwować. Pozostawienie resztek błota oraz nieusunięta woda może powodować zatarcie mechanizmu przekładni z powodu korozji elementów przeniesienia napędu.

Prawdopodobna przyczyna

4) Wygięty bęben wyciągarki

Jak naprawić ?

Przypadek uszkodzenia /wygięcia kołnierzy bębna jest wynikiem braku kontroli wyciągarki podczas nawijania liny (pod obciążeniem). W przypadku wygięcia kołnierza należy wymontować bęben z wyciągarki i wyprostować kołnierz. Podczas pracy wyciągarki należy zwrócić uwagę na to by lina podczas zwijania była w pozycji prostopadłej do osi bębna. Maksymalne odchylenie liny wynosi 15°. Uwaga – prowadnica rolkowa nie służy do zmiany kierunku wciąganej liny. W tym celu należy zastosować zblocze.

WYRWANE BELKI ŁĄCZĄCE SILNIK Z PRZEKŁADNIĄ
Prawdopodobna przyczyna

1) Niekontrolowane nawijanie liny na bęben

Jak naprawić ?

Brak kontroli wyciągarki podczas zwijania liny (dopuszczenie by lina zwijała się w jednym miejscu na bębnie) może spowodować wyrwanie belek łączących silnik z przekładnia jak również wyłamanie nóg w stopach montażowych przekładni lub silnika. Podczas pracy wyciągarki należy zwrócić uwagę na to by lina podczas zwijania była w pozycji prostopadłej do osi bębna. Maksymalne odchylenie liny wynosi 15°. Uwaga – prowadnica rolkowa nie służy do zmiany kierunku wciąganej liny. W tym celu należy stosować zblocze. W przypadku uszkodzenia belek a w szczególności stóp mocujących, elementy te muszą zostać wymienione na nowe oryginalne.

Kliknij poza aby schować belkę
Porównaj
Użytkownicy: wczytuję…